Försäkringen A-Ö

Skriv ut

Länkar till gällande lagar, förordningar, föreskrifter och regler

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)

Lag (1997;239 om arbetslöshetskassor (LAK)

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (FALF)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskrifter

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens regelsamlingar - Försäkringsbestämmelser

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens regelsamlingar - Internationella bestämmelser

A

Arbetsvillkor, kvalificeringstid och överhoppningsbar tid

Avgångsvederlag

B

Bisyssla

D

Deltidsarbete och ersättning från a-kassan

Doktorand

E

Ersättningsperiod

Ersättningens storlek

Egen uppsägning eller otillbörligt uppförande

F

Företagare

Företag på deltid vid sidan om den deltidsanställning

Förtroendeuppdrag och ersättning från a-kassan

G

Grundvillkoren för rätt till arbetslöshetsersättning

Grundförsäkringen

I

Inkomstbaserad ersättning

Informera om förändringar inom 14 dagar

Innehållande av ersättning

J

Jobb-och utvecklingsgarantin via Arbetsförmedlingen

K

Karensvillkoret

Kvalificeringstid

Konstnärligt arbete

L

Lämpligt arbete

Lärare vid universitet och högskola

Lärare, SFI-lärare och cirkelledare

M

Medlemsvillkor

N

Nyprövning - om ersättningsperioden tar slut

O

Om du  inte är nöjd med beslutet 

P

Pension

S

Semester - hur fyller jag i det på tidrapporten?

Studier under arbetslösheten

Studier innan arbetslösheten

Sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Start av nytt företag

T

Tidrapportera

U

Uppdragstagare

Utlandsarbete

Utbetalning av arbetslöshetsersättning

Å

Återkrav

Ö

Överhoppningsbar tid