Avgångsvederlag

Skriv ut

Tid med avgångsvederlag räknas som arbetad tid och det går därför inte att få arbetslöshetsersättning under denna tid. Om du är arbetslös ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. För att vi ska kunna räkna ut hur lång tid avgångsvederlaget sträcker sig ska du skicka in arbetsgivarintyg och överenskommelsen om avgångsvederlag. Du kommer få ett beslut från oss så du vet när du kan söka ersättning. Du ansöker via Mina sidor och sänder in tidrapporter, intyg på vad du gjort under avgångsvederlagstiden samt fyller i Ansökan om ersättning via Mina sidor. Tänk även på att kontrollera med Försäkringskassan vad du behöver göra för att skydda din sjukpenninggrundande inkomst när du fått avgångsvederlag.

Hur vet du om du fått ett avgångsvederlag? 

Om du fått en ekonomisk kompensation utöver din uppsägningslön i samband med att din anställning avslutats handlar det oftast om ett avgångsvederlag. Ett avgångsvederlag lämnas utan krav på att arbete utförs. Det är oftast en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avgångsvederlaget behöver inte vara en summa pengar utan kan även vara annan ersättning som utgår efter att anställningen har upphört, till exempel pensionsinsättningar och ekonomiska skadestånd. Om du säger upp dig själv och i samband med det får en ekonomisk kompensation kommer vi att behöva utreda om du haft giltiga skäl för att slippa en avstängning. Vi kommer även utreda om den ekonomiska kompensationen du fått ska betraktas som ett avgångsvederlag. Du kan läsa mer om reglerna för egen uppsägning här.  

Vad räknas som avgångsvederlag inom arbetslöshetsförsäkringen:

  • Pensionsavsättningar som lämnas som kompensation vid anställningens upphörande betraktas som avgångsvederlag.
  • Ekonomiska skadestånd som ersätter ekonomisk skada, till exempel utebliven lön, räknas som avgångsvederlag. 
  • Det finns situationer där en arbetsgivare i samband med uppsägning eller avveckling av verksamhet betalar en särskild kompensation till en anställd. Det kan till exempel heta motivationsbonus, stanna-kvar bonus, lojalitetstillägg eller prestationsbonus. Dessa bonusar betraktas som avgångsvederlag. 

Vad räknas inte som avgångsvederlag inom arbetslöshetsförsäkringen:

  • Ersättningar från Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen eller Omställningsfonden räknas inte som avgångsvederlag.
  • Outplacementprogram/omställningsprogram. Det är vanligt att arbetsgivaren bekostar någon form av omställningsprogram till den anställde när anställningen avslutas. Dessa program och utbildningar har olika benämningar; outplacementprogram, omställningsprogram, outplacementkonsult, jobbcoach, karriärcoach osv. Ett omställningsprogram utgör inte en försörjningskälla för den enskilde och räknas därför inte som ett avgångsvederlag
  • Ideellt skadestånd kan bli aktuellt vid brott mot LAS eller kollektivavtal. Den som har blivit utsatt för kränkning av arbetsgivaren exempelvis på grund av olaglig uppsägning kan få ideellt skadestånd. Ett ideellt skadestånd räknas inte som avgångsvederlag.
  • Bonusutbetalningar som du tjänat in eller som du skulle fått under din anställningstid men som utbetalas först efter att anställningen upphört påverkar i normalfallet inte din rätt till arbetslöshetsersättning.

Så här räknar vi ut tiden med avgångsvederlag:

  • avgångsvederlaget delas med den senaste avtalade månadslönen eller,
  • avgångsvederlaget delas med den genomsnittliga månadslönen under den 12-månadersperiod som föregår anställningens upphörande.

Vi kommer att välja det som är mest fördelaktigt för dig vilket blir det som genererar den kortaste tiden som du inte kan få ersättning från a-kassan.