Utträde

Skriv ut

Du behöver inte byta a-kassa om du får arbete utanför vårt verksamhetsområde. Reglerna om arbetslöshetsersättning är samma för alla a-kassor.

Om du ändå bestämmer dig för att inte längre vara medlem i STs a-kassa behöver du skicka in en skriftlig begäran om utträde. Du gör det enklast genom att logga in på Mitt medlemskap.

Du kan inte få utträde bakåt i tiden. Utträde kan tidigast beviljas när begäran kommer a-kassan tillhanda. Utträdet beviljas normalt den siste i månaden, eftersom avgiften behöver betalas för varje påbörjad kalendermånad. Om du ska gå över till en annan a-kassa behöver du vara medlem till den siste i månaden för att få tillgodoräkna dig medlemstiden hos oss. A-kassan rekommenderar därför att du begär utträde till den siste i månaden.

Slutar du att betala din avgift utan att begära skriftligt utträde, fortsätter du vara medlem i ytterligare tre månader. Därefter får du utträde på grund av bristande betalning. Under de tre månaderna behåller du möjligheten att få inkomstrelaterad ersättning om du skulle bli arbetslös. Du är skyldig att betala medlemsavgiften för de månader som du har varit medlem, även om du har fått utträde på grund av bristande betalning eller själv har valt att gå ur a-kassan.

Vi vill uppmärksamma dig på att om du får aktivitetsstöd (om du är arbetssökande och deltar i ett av Arbetsförmedlingens program) från Försäkringskassan kan du få en lägre dagpenning om du begär utträde ur a-kassan utan att gå med i en annan a-kassa.

Om du inte kan logga in på Mitt medlemskap kan du skriva ut blanketten nedan eller skriva ett eget brev och skicka till oss. I din begäran om utträde ska du skriva ditt namn och personnummer samt vilken månad som ska vara din sista månad som medlem.

Ryggtavlor

Om du ska gå i pension

Ditt medlemskap avslutas automatiskt den siste dagen i månaden innan du fyller 66 år. Fyller du till exempel 66 år den 15 juni så avslutas ditt medlemskap den 31 maj. Om du går i pension innan du fyller 66 år behöver du själv begära utträde, vilket du lättast gör genom att logga in på Mitt medlemskap med BankID.