Sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Skriv ut

Om du skulle bli sjuk och beviljas hel (40 timmar per vecka) eller 3/4 (30 timmar per vecka) sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du inte få någon arbetslöshetsersättning. Det är på grund av att du då är sjuk i så stor omfattning att du inte uppfyller grundvillkoren för rätt till ersättning.  

För att anses stå till arbetsmarknadens förfogande måste du vara arbetsför och oförhindrad att arbeta minst 3 timmar per arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar per vecka. Om du har en nedsatt arbetsförmåga med 30 timmar per vecka står du endast till förfogande 10 timmar per vecka.

Om du får halv (20 timmar per vecka) eller ¼ (10 timmar per vecka) sjuk- eller aktivitetsersättning kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning. Dina arbetsmöjligheter, din genomsnittliga arbetstid samt dagpenning kommer då påverkas. Du sänker dina arbetsmöjligheter med motsvarande del som sjukersättningen avser och du fyller i helt arbetslös på tidrapporterna.