Om oss

Skriv ut

Du som arbetar inom staten, kommunen, regionen eller i en verksamhet som bedrivs på uppdrag av staten eller en understödsförening kan bli medlem i STs a-kassa. Även du som arbetar i en företag eller inrättning vars verksamhet utgörs av samhällsservice och som helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter kan vara medlem hos oss. Detta gäller också om du arbetar hos en underleverantör till en sådan verksamhet. 

Vår uppgift

STs a-kassa är en egen juridisk person och har till uppgift att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar. A-kassan beräknar även dagpenning för den som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, till exempel jobb- och utvecklingsgarantin. Uppgifterna hämtas då av Försäkringskassan som betalar ut ersättningen.

Våra mål

  • A-kassans beslut ska vara korrekta utifrån gällande lagstiftning och enhetliga 
  • A-kassans arbete ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt 
  • A-kassans medlemmar ska få sin arbetslöshetsersättning utbetald i rimlig tid

76 500 medlemmar

STs a-kassa har drygt 76 500 medlemmar. Ungefär 1 000 personer får ersättning från oss varje månad.

Bli medlem du också

Bakomliggande organisationer

Vi samarbetar med tre fackförbund:

Finansieringen av a-kassan

Vår verksamhet finansieras av medlemsavgifter. De ska täcka STs a-kassas administrationskostnader samt de avgifter som vi betalar till staten.

Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige finansieras genom avgifter från a-kassorna och arbetsgivaravgifter. Den största delen av de avgifter som a-kassornas medlemmar betalar in till a-kassorna betalas vidare in till staten. När en a-kassa ska betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar ansöker den om statsbidrag för motsvarande belopp från staten.

Myndigheter vi samverkar med

A-kassorna är skyldiga enligt lag att lämna uppgifter till andra myndigheter och de samverkar med en mängd myndigheter och organisationer, bland annat SkattemyndighetenFörsäkringskassanCentrala studiestödsnämnden (CSN).

Tillsynsmyndighet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är tillsynsmyndighet och granskar arbetslöshetskassorna. Även Riksrevisionen och Arbetsförmedlingen (AF) granskar a-kassornas verksamhet.

Ledning

Ledningen i a-kassan består av kassaföreståndaren och gruppchefer.
Läs mer

Styrelse

STs a-kassas styrelse utgörs av sju personer och väljs på a-kassans föreningsstämma.
Läs mer

Föreningsstämma

Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ.
Läs mer