Inträdesvillkor

Skriv ut

Du kan bli medlem i STs a-kassa:

  • om du arbetar inom a-kassans verksamhetsområde eller
  • om du inte arbetar nu men ditt senaste arbete var inom a-kassans verksamhetsområde.

Inträdesgrundande arbeten är reguljärt arbete, anställning med lönebidrag eller anställningsstöd, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare och arbete inom Samhall. Du kan ansöka om medlemskap oavsett om du är visstidsanställd, timanställd eller tillsvidareanställd.

Om du inte arbetar i den månad som du ansöker om medlemskap, måste det senaste arbetet du haft ha varit inom a-kassans verksamhetsområde. Medlemskap kan tidigast beviljas från den månad din ansökan om medlemskap inkommer till a-kassan. Medlemskap kan alltså inte beviljas retroaktivt.

Om du vill bli medlem och har en anställning med särskilt anställningsstöd kontakta a-kassan innan du ansöker om medlemskap.