A-kassans styrelse

Skriv ut

STs a-kassas styrelse väljs på a-kassans föreningsstämma. Statens representant samt dennes suppleant utses av IAF. Följande personer är ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Ledamöter:

Siv Norlin, ordförande
Mikael Sandberg, vice ordförande
Thomas Åding
Alejandra Pizzaro Carrasco
Marie-Louise Svensson
Åsa Gunnheden
Sven Jansson, statens representant

Suppleanter:

Linda Söderman
Johan Lindgren
Caroline Nilsson
Ida Sjögren
Linus Ohlsson
Thomas Jansson
Anders Ljungberg, statens representant