A-kassans styrelse

Skriv ut

STs a-kassas styrelse väljs på a-kassans föreningsstämma. Följande personer är ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Ledamöter:

Siv Norlin, ordförande
Mikael Sandberg, vice ordförande
Thomas Åding
Alejandra Pizzaro Carrasco
Marie-Louise Svensson
Åsa Gunnheden
Birgitta Boström, statens representant

Suppleanter:

Annika Aronsson
Linda Söderman
Ida Sjögren
Thomas Jansson
Caroline Nilsson
Johan Lindgren
Gunnar Sahlin, suppleant för Peter Schierbeck