A-kassans styrelse

Skriv ut

STs a-kassas styrelse väljs på a-kassans föreningsstämma. Följande personer är ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Ledamöter:

Siv Norlin, ordförande
Tom Johnson, vice ordförande
Thomas Åding
Alejandra Pizzaro
Marie-Louise Svensson
Åsa Gunnheden
Peter Schierbeck, statens representant

Suppleanter:

Annika Aronsson
Åsa Hole
Linda Englund
Johan Lindgren
Pia Almström
Göran Gräslund, suppleant för Peter Schierbeck