Informationsskyldighet

Skriv ut

Det är viktigt att du informerar oss om din situation förändras. Om du får ersättning från a-kassan är du skyldig att, inom två veckor, anmäla förändring till a-kassan som kan påverka din ersättningsrätt. Det kan till exempel handla om att du börjat arbeta i eget företag, börjat studera, att du ändrat dina arbetsmöjligheter, ansökt om pension eller inte har ordnat med barntillsyn. Du behöver senast 14 dagar efter att du själv fick reda på förändringen meddela det till oss. Du undviker på så sätt att du får för mycket ersättning. Ersättning som betalas ut fel ska betalas tillbaka till oss. Om du får ersättning på felaktiga grunder kan även ditt medlemskap upphöra. 

När du lämnar uppgifter intygar du på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Skyldigheten att anmäla förändrade förhållanden har införts i lag om arbetslöshetsförsäkring, det innebär att även underlåtenhet att fullfölja denna skyldighet kan vara straffbart. 

 

Gällande regler
47 och 47 b §§ lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring