A-kassans ledning

Skriv ut

A-kassans ledning består av kassaföreståndaren och gruppchefer.

  • Kassaföreståndare (även presskontakt)
    Rolf Darner, 08-517 590 45
  • Gruppchefer
    Lena Wide, 08-517 590 32
    Susanne Myhlén, 08-517 590 57