Tidrapportering för lärare vid universitet & högskola

Skriv ut

Du som arbetar som timanställd lärare vid universitet eller högskola ska räkna om dina arbetade lektioner när du rapporterar din tid. Hur lektionerna räknas om till timmar beror på vad de kallas i anställningsavtalet, inte på den formella behörigheten. Omräkningen krävs för att se vad den arbetade tiden motsvarar i en 40-timmarsvecka. 

Så här räknas de arbetade lektionerna om:

  • Om du arbetat som lektor ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 4. En lektor undervisar 10 lektioner per vecka eller 400 lektioner per år. 
  • Om du arbetat som adjunkt ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 2,7. En adjunkt undervisar 15 lektioner per vecka eller 630 lektioner per år.
  • Om du arbetat med annan undervisning än ovanstående ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 1,5. Så kallade assistenttimmar ska inte räknas om.

Exempel:

Lektorstimmar:
Du är timanställd lektor och får betalt för 10 lektioner. Räkna om de arbetade lektionerna till timmar genom att multiplicera antalet lektionstimmar med 4. Du ska fylla i 40 timmars arbete på tidrapporten.

Adjunktstimmar:
Du är timanställd adjunkt och får betalt för två lektioner. Räkna om de arbetade lektionerna till timmar genom att multiplicera antalet lektionstimmar med 2,7. Du ska fylla i 5 timmars arbete på tidrapporten.

Annan undervisning:
Multiplicera antalet lektionstimmar med faktor 1,5. 

Vid fast veckoarbetstid med månadslön:
Om du har anställning med fast veckoarbetstid och månadslön fyller du i den tid du har lön för. Det vill säga sysselsättningsgrad. Detta gäller också anställningar med ett schema som omfattar längre period än en vecka, samt anställning med arbetet förlagt så att viss tid är tjänstgöringsfri. Har du exempelvis en anställning på 50 procent av heltid fyller du i 50 procent sysselsättningsgrad i dina tidrapporter. 

Din anställningstyp ska framgå av arbetsgivarintyget

Du och arbetsgivaren ska redan vid anställningens början vara överens om vilken typ av undervisning du är anställd för. Av det arbetsgivarintyg som a-kassan får ska det framgå vilken slags undervisning du genomfört. På anställningsavtalet ska det framgå om det är en tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller någon annan anställningsform.