Language

Skriv ut

Through Google Translate you can automatically translate the information on the website to the language of your choise. The translation is mechanical and is constantly being improved by analyzing existing text collections, including the Internet. Google translate, like other automatic translation tools, has its limitations. While it may help the reader understand the general content of a text in a foreign language, correct stanslations cannot be guaranteed.

By activating the automatic translation, and thereby be able to read the website in a language other Swedish, you should be aware that the translation errors may occur. If you are unsure always contact us.

Svenska

Genom Google Translate kan du automatiskt översätta informationen på hemsidan till det språk du väljer. Översättningen är maskinell, och förbättras ständigt genom analys av befintliga textsamlingar, bland annat på internet. Google Translate, liksom andra automatiska översättningsverktyg, har sina begränsningar. Även om det kan hjälpa läsaren att förstå det allmänna innehållet i en text på ett främmande språk, kan inte korrekta översättningar alltid garanteras.

Genom att aktivera den automatiska översättningen, och därigenom kunna läsa hemsidan på ett annat språk än svenska, bör du vara införstådd med att översättnings- och syftningsfel kan uppstå. Är du osäker ska du alltid kontakta oss.