Bli medlem

Så här gör du för att bli medlem för endast 110 kr/mån!

Om du har e-legitimation det vill säga ett mobilt BankID eller ett BankID på din dator, kan du ansöka om medlemskap genom att klicka på knappen ”Ansökan med e-legitimation”. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Om du inte har e-legitimation klickar du på knappen ”Ansökan utan e-legitimation”  Där finns en medlemskapsansökan i PDF-format. Du kan fylla i den på din dator, skriva ut den, skriva under den och skicka den till oss.

Har du ingen skrivare kan du kontakta oss på telefon 08 - 517 590 00.

Vi skickar en ansökan till dig som du fyller i, skriver under och skickar tillbaka till oss. Enligt gällande lagstiftning måste en ansökan vara undertecknad.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Byta a-kassa

Om du vill ha hjälp med att byta a-kassa så kryssar du i det på din ansökan. Vi tar då kontakt med din nuvarande a-kassa och avslutar ditt medlemskap. Tänk på att du inte själv ska begära utträde hos din nuvarande a-kassa utan att vi gör bytet åt dig. På det här sättet förenklas inträdet i STs a-kassa och du slipper oroa dig för ett eventuellt glapp i medlemskapstiden.

Spindelväv

Inträdesvillkor

Du kan bli medlem i STs a-kassa:

  • om du arbetar inom a-kassans verksamhetsområde eller
  • om du inte arbetar nu men ditt senaste arbete var inom a-kassans verksamhetsområde.

Inträdesgrundande arbeten är reguljärt arbete, anställning med lönebidrag eller anställningsstöd, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare och arbete inom Samhall. Du kan ansöka om medlemskap oavsett om du är visstidsanställd, timanställd eller tillsvidareanställd.

Om du inte arbetar i den månad som du ansöker om medlemskap, måste det senaste arbetet du haft ha varit inom a-kassans verksamhetsområde.
Medlemskap kan tidigast beviljas från den månad din ansökan om medlemskap inkommer till a-kassan. Medlemskap kan alltså inte beviljas retroaktivt.

Om du vill bli medlem och har en anställning med särskilt anställningsstöd kontakta a-kassan innan du ansöker om medlemskap.