Doktorand

Skriv ut

A-kassan gör ingen skillnad mellan forskarstuderande och andra studerande vid tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen.

När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning när du har studerat krävs att du är klar med studierna.

I arbetslöshetsförsäkringens mening har du slutat studera

  • när studierna är avslutade, eller
  • när studierna är definitivt avbrutna

Hur du har finansierat dina doktorandstudier har ingen betydelse för vår bedömning om du är arbetslös eller inte.

Om du har studieuppehåll 

Om du har ett studieuppehåll har du inte rätt till arbetslöshetsersättning. Det är först när du är klar med din avhandling som du har rätt till arbetslöshetsersättning.

När endast disputationen återstår 

När du är klar med din avhandling och du endast har kvar disputationen kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning. Kan du styrka att du är klar med avhandlingen, det vill säga manuset är klart för tryck kan du få arbetslöshetsersättning. Dagen för disputationen fyller du i förhindrad på din tidrapport.

Uppfyller du ett arbetsvillkor? 

För att kunna beviljas en ersättningsperiod måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Heltidsstudier är normalt sett så kallad överhoppningsbar tid om de är avslutade eller avbrutna. A-kassan kontrollerar i så fall vad du gjorde innan dina studier. Har du haft en doktorandtjänst betraktas det som förvärvsarbete och det får du räkna med i ett arbetsvillkor.

Stipendium 

Du uppfyller inte något arbetsvillkor om du har finansierat dina forskarstudier med stipendium. Tid med stipendium under utbildningstiden är att jämställa med andra studier. De är alltså överhoppningsbara om de bedrivits på heltid och är avslutade.

Forskarstudier på deltid 

Det är inte möjligt att bedriva forskarstudier på deltid och samtidigt få ersättning från a-kassan. Detta på grund av att det är svårt att kontrollera i vilken omfattning man studerar.