Beräkna ersättningsdagar

Du använder kalkylatorn för att räkna ut hur många dagar per vecka du kan få ersättning för när du arbetar eller har annat hinder. Du kan läsa mer om hur du fyller i dina tidrapporter här

Läs även mer om vad som gäller om du har ett deltidsarbete och vill fylla ut med arbetslöshetsersättning.

Genomsnittlig arbetstid: 40 tim/v

Arbetsmöjligheter: 40 tim/v

Tid jag inte varit arbetslös: 0 tim/v

Antal ersättningsdagar per vecka: 5

Hur fungerar kalkylatorn?

För att räkna ut hur många dagar per vecka som du kan få ersättning för ska du fylla i:

  • din genomsnittliga arbetstid, vilket är hur mycket du i genomsnitt arbetade innan du blev arbetslös
  • dina arbetsmöjligheter, vilket är så många timmar som du vill och kan arbeta per vecka
  • den tid som du inte varit arbetslös. Det kan vara arbete, sjukdom, föräldraledighet, vård av barn eller dagar du varit förhindrad att ta arbete.

Du kan maximalt få fem ersättningsdagar per vecka.