Starta nytt företag

Skriv ut

Du kan inte få ersättning längre om du startar eget företag.   

Ersättning från a-kassan får inte användas för att bygga upp ett företag eller vara en inkomstutfyllnad för företag med dålig lönsamhet. 

När ses du som företagare? 

För att avgöra om du ska ses som arbetslös eller som företagare behöver vi information om hur långt du har kommit i dina förberedelser. För utredning av ditt ärendet behöver du fylla i frågeformuläret "Håller på att starta företag" via Mina sidor. Om du inte använder dig av Mina sidor ska du skicka in motsvarande blankett. Denna blankett får du från oss.
 
Vi behöver veta om du har marknadsfört företaget, gjort marknadsundersökningar, lämnat offerter, arbetat även om du inte fått betalt än, ordant med en webbplats, hyrt lokaler, bestämt företagsnamn och/eller inregistrerat ett företagsnamn. Utifrån vad du har gjort gör vi en samlad bedömning av om du ska ses som företagare eller inte.
 
Det är därför viktigt att du tar kontakt med a-kassan innan du startar ett företag och informerar a-kassan om hur din situation ser ut för att du inte ska få felaktig ersättning. 

Stöd vid start av näringsverksamhet 

Arbetsförmedlingen kan bevilja stöd vid start av näringsverksamhet, även kallat ”starta eget-bidrag”. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om det finns sådan möjligheter för dig. 

Intyga riktigheten i lämnade uppgifter 

En sökande ska intyga på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga samt anmäla ändrade förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning. En anmälan om ändrade förhållanden ska göras så snart som möjligt och senast 14 dagar efter det att du fick kännedom om förändringen. Att starta eget företag är en sådan förändring som du behöver meddela.