Företag på deltid vid sidan om en deltidsanställning

Skriv ut

Om du kombinerat en anställning med egen verksamhet kan den egna verksamheten eventuellt godkännas som ett så kallat deltidsföretag. Du kan då arbeta i ditt företag i samma omfattning som du tidigare har gjort och samtidigt erhålla arbetslöshetsersättning.

Detta är möjligt om du:

  • arbetat minst 17 timmar per vecka i din deltidsanställning och den har upphört
  • arbetat högst 10 timmar per vecka i ditt företag
  • haft verksamhet i företaget och i din deltidsanställning samtidigt under minst sex månader
  • inte utökar verksamheten i ditt företag när du blir arbetssökande

Vidare får din inkomst i företaget inte ha varit högre än 2 730 kronor per vecka.

Du måste fylla i arbetade timmar i ditt företag på din tidrapport.