Tidrapportering konstnärligt arbete

Skriv ut

Tid med konstnärligt arbete som betalats med gage ska omräknas. Det finns ett fastställt schablonbelopp som från och med den 1 juni 2022 är på 189 kronor. Du dividerar den totala bruttolönen/bruttogaget för veckan med 189 och får fram de timmar du ska rapportera. Betald repetition ska du också redovisa som konstnärligt arbete, det vill säga gaget dividerat med 189. Du kan som mest rapportera 40 timmar per vecka så eventuellt överskjutande timmar ska föras över till veckan efter.

För konstnärligt arbete utfört innan den 1 juni 2022 gäller ett timlönebelopp på 185 kronor.

Exempel
Du har erhållit ett gage på 10 000 kronor för utfört konstnärligt arbete. 

10 000 / 189 = 52,91 timmar. Du har utfört arbetet på en måndag. Du rapporterar 40 timmar den veckan och 12,5 timmar veckan därpå.