Tidrapportering konstnärligt arbete

Skriv ut

Tid med konstnärligt arbete som betalats med gage ska omräknas. Det finns ett fastställt schablonbelopp som från och med den 1 oktober 2023 är på 197 kronor. Du dividerar den totala bruttolönen/bruttogaget för veckan med 197 och får fram de timmar du ska rapportera. Betald repetition ska du också redovisa som konstnärligt arbete, det vill säga gaget dividerat med 197. Du kan som mest rapportera 40 timmar per vecka så eventuellt överskjutande timmar ska föras över till veckan efter.

Exempel
Du har erhållit ett gage på 10 000 kronor för utfört konstnärligt arbete. 

10 000 / 197 = 50,76 timmar. Du har utfört arbetet på en måndag. Du rapporterar 40 timmar den veckan och 10,5 timmar veckan därpå.

För konstnärligt arbete utfört innan den 1 oktober 2023 gäller ett timlönebelopp på 189 kronor.