Studier innan arbetslösheten

Skriv ut

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning om du har studerat måste dina studier antingen vara avslutade eller definitivt avbrutna. 

Dina studier anses som avslutade om utbildningen har fullföljts och du inte planerar att fortsätta studera. Du intygar uppgifterna på studieintyget via Mina sidor. Motsvarande blankett finns under blanketter. Om vi behöver fler uppgifter från dig kommer du få information om det.

Om du gör ett definitivt avbrott av dina studier kan du ha rätt till ersättning. Du får inte ha planer på att fortsätta att studera. Om du är registrerad på en utbildning anses du delta i studier. Du behöver styrka ditt studieavbrott med intyg från skolan. Av intyget ska det framgå vilket datum du avbröt studierna och att du inte har kvar studieplatsen.

Om du har avslutat eller definitivt avbrutit dina studier kan din studietid vara så kallad överhoppningsbar tid och vi kan då titta på det arbete du hade innan dina studier påbörjades. Om du hade ersättning från a-kassan innan dina studier påbörjades tittar vi på om du kan få fortsätta på den ersättningsperioden. Du kan läsa mer om överhoppningsbar tid här.

Du behöver ha studerat på heltid och avslutat studierna efter fyllda 25 år för att studierna ska bli överhoppningsbar tid. Om du är under 25 år när studierna avslutas måste du ha förvärvsarbetat på heltid i minst 5 sammanhängande månader innan studierna påbörjades för att de ska bli överhoppningsbar tid. 

Om du har uppehåll i dina studier kan ersättning endast lämnas vid uppehåll i arbetsmarknadsutbildning. Det krävs i så fall att du uppfyller ett arbetsvillkor, alternativt att det inte gått mer än 12 månader sedan du senast fick arbetslöshetsersättning.