Innehållande av ersättning

Skriv ut

Det finns situationer då vi kan behöva hålla inne din ersättning. Det kan handla om att det finns sannolika skäl att anta att du inte uppfyller grundvillkoren för rätt till ersättning. På motsvarande sätt kan ersättning hållas inne till en sökande som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar. Du kommer att få ett beslut om vi håller inne din ersättning. Ersättningen får hållas inne till dess att vi slutligt prövat frågan om din rätt till ersättning.