Lärare, SFI-lärare och cirkelledare

Skriv ut

Du som är timanställd lärare, cirkelledare eller SFI-lärare ska tidrapportera på olika sätt beroende på om du har får betalt per lektion eller per timme.

Om du får betalt per lektion ingår din förberedelsetid i arvodet. I så fall behöver du räkna om dina arbetade lektioner till en 40-timmarsvecka innan du rapporterar din tid. Ta reda på undervisningsmåttet, det vill säga hur många lektioner som är heltid för din tjänst. Gör sedan följande omräkning:

Antal arbetade lektioner gånger 40 dividerat med undervisningsmåttet. Det är den tiden som du ska rapportera.

Vanliga undervisningsmått:

  • En cirkelledare har normalt 27 lektioner per vecka vid heltidsanställning.
  •  En SFI-lärare har normalt 24 lektioner per vecka vid heltidsanställning.

Exempel:

Du har arbetat 4 lektionstimmar och undervisningsmåttet är 27 timmar per vecka. Du räknar då ut dina timmar så här: 4 x 40 / 27 = 5,93 timmar. Du ska tidrapportera 6 timmars arbete.

Om du inte vet ditt undervisningsmått får du fråga din arbetsgivare. Vet inte arbetsgivaren vilket undervisningsmått du har ska du be om att få veta vad din årsarbetstid är vid heltid. Med hjälp av den kan du själv räkna ut undervisningsmåttet genom att dividera årsarbetstiden med 40.

Du som får betalt per timme ska ta reda på vilket arbetsmått du får lön för. Vanligast är att timlärare får lön per arbetad timme. Om du har timlön för klocktimmar ska du rapportera antalet timmar du arbetar.