Studier under arbetslösheten

Skriv ut

Huvudregeln enligt 10 § i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är att det inte är tillåtet att studera samtidigt som du erhåller arbetslöshetsersättning.

Det finns dock några undantag till huvudregeln som beskrivs nedan.

Ansökan om att få studera med bibehållen arbetslöshetsersättning bör göras innan studierna påbörjas. Om du ansöker i efterhand finns risk för att du kan bli tvungen att betala tillbaka ersättning ifall a-kassan inte kan godkänna dina studier. Du har en anmälningsskyldighet att anmäla förändringar inom 14 dagar. Att börja studera är en sådan förändring som du måste anmäla.
 
Du fyller i ansökan om att få studera under arbetslösheten via Mina sidor. Till din ansökan behöver du även skicka in en kopia på antagningsbeskedet och/eller studieplan där kurs/ämne och omfattning av studierna framgår. Motsvarande blankett finns under blanketter.
 
När vi bedömer om du kan få ersättning under studierna är studiernas omfattning samt hur du finansierar dina studier avgörande. 

Orienteringskurs och aktiviteter för att underlätta omställning till annat arbete 

Om du deltar i en orienteringskurs utan någon form av studiestöd, kan du få arbetslöshetsersättning. En orienteringskurs är en kort utbildning med huvudsyfte att orientera sig om olika yrken och utbildningsvägar.
 
Orienteringskursen ska också uppfylla ett eller flera av följande syften:

 • medverka till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval,
 • ge ökade studietekniska färdigheter,
 • utgöra en introduktion till kurser i olika ämnen och
 • kunna ge tillfälle till bedömning av en elevs kunskaper i olika ämnen och kurser. 

Orienteringskursens omfattning kan vara på hel- eller deltid.
 
Aktiviteter för att underlätta omställning till annat arbete kan rymma många olika situationer. Du måste kunna presentera en studie- eller aktivitetsplan med ett tydligt syfte så att vi får möjlighet att ta ställning om utbildningen eller aktiviteten är sådan att den godkännas enligt gällande regelverk.
 
Ersättning får lämnas för högst 15 ersättningsdagar inom samma ersättningsperiod för ovanstående aktiviteter. 

Heltidsstudier utan studiestöd 

Om du studerar på heltid utan studiestöd kan du få arbetslöshetsersättning endast om du:

 • fortsätter en heltidsutbildning som du tidigare bedrivit under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete,
 • söker heltidsarbete och studierna inte hindrar dig från att ta ett nytt heltidsarbete samt
 • inte slutat ditt tidigare arbete på grund av studierna.

 
Ersättning får utgå för högst 20 veckor per ersättningsperiod. 

Deltidsstudier

Om du deltar i en utbildning på deltid kan du få arbetslöshetsersättning endast om:

 • studierna inte överstiger 50 procent
 • det tidigare arbetet får inte ha upphört på grund av studierna
 • utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
 • utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.

Om du studerat med studiestöd minst 15 veckor före arbetslösheten parallellt med arbete får du fortsätta ta ut studiestöd. 

Ersättning får lämnas under maximalt 20 veckor per ersättningsperiod.

Arbetsmarknadens förfogande 

En grundförutsättning för att a-kassan ska bevilja dig fortsatt ersättningsrätt medan du studerar är att du uppfyller grundvillkoren enligt 9 § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Det innebär bland annat att du måste:

 • kunna och vilja ta ett arbete på minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt 17 timmar i veckan, 
 • kunna och vilja ta lämpliga arbeten under tid för vilken du inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan,
 • vara anmäld som helt eller delvis arbetslös och arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och
 • aktivt söka lämpligt arbete.