Deltidsarbete och ersättning från a-kassan

Skriv ut

När du arbetar eller har en anställning på deltid kan du få arbetslöshetsersättning 60 veckor inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då du inte arbetar eller har någon anställning. Vi betalar ut ersättning för den arbetslösa tid som kvarstår per vecka.
 
Deltidsarbete är allt arbete som understiger dina arbetsmöjligheter per vecka.
 
Varje vecka som innehåller en eller flera ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete kommer räknas som en deltidsvecka.
 
Begränsningsregeln gäller alla anställningsformer, även timanställningar. Även semester räknas som arbete. Begränsningsregeln gäller endast veckor då du får ersättning från a-kassan, inte veckor då du får aktivitetsstöd. Veckor där du påbörjat eller avslutat en anställning räknas men inte om det bara dragits karens.

Hur många ersättningsdagar du får beror på i vilken omfattning du arbetade innan du blev arbetslös, hur mycket du arbetar, hur mycket du kan och vill arbeta per vecka samt om det finns något hinder som gör att du inte kan arbeta, till exempel sjukdom eller vård av barn. Du kan under beräkna ersättningsdagar räkna ut hur många dagar du kan få ersättning för. 

Du som är ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge är boende helt eller delvis i ditt hem, kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har förbrukat dina 60 deltidsveckor. Mer information om detta kan du få från Arbetsförmedlingen.