Förtroendeuppdrag och ersättning från a-kassan

Skriv ut

Om du har ett förtroendeuppdrag och får ersättning från a-kassan vill vi att du kontaktar oss. Från och med 2 juli 2018 räknas förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet enligt lag som vanligt arbete. Det innebär att du ska fylla i tiden du arbetar i förtroendeuppdraget på dina tidrapporter. 
 
Den nya regler gäller:

  • Nämndemän
  • Fackligt förtroendevalda
  • Förtroendevalda i kommun och region
  • Riksdagsledamöter 

Det innebär att vissa förtroendeuppdrag inte omfattas av de nya reglerna. Beroende på vilken typ att förtroendeuppdrag du har kan du därför behöva fylla i tidrapporterna på olika sätt. Det är därför viktigt att du kontaktar a-kassan för korrekt information. Observera att vi kan behöva mer information om dina förtroendeuppdrag för att kunna ge en fullständig information.

Fyll i frågeformuläret Förtroendeuppdrag på Mina sidor

Om du har ett förtroendeuppdrag som du inte har informerat oss om behöver du fylla i frågeformuläret Förtroendeuppdrag på Mina sidor. 

Vad det innebär att förtroendeuppdrag jämställs med arbete 

Att förtroendeuppdragen jämställs med förvärvsarbete innebär inte bara att uppdragen likställs med arbete när du ska fylla i tidrapporterna. Även andra regler inom arbetslöshetsförsäkringen ska tillämpas. Det betyder att: 

  • Förtroendeuppdrag kan ligga till grund för uppfyllandet av arbetsvillkoret och den inkomst ersättningen baseras på
  • Deltidsbegränsningsregeln, 60-veckorsregeln, gäller även för förtroendeuppdrag som jämställs med arbete
  • Ett förtroendeuppdrag kan vara ett godkänt extraarbete
  • Om du orsakar din arbetslöshet genom att avsluta ditt förtroendeuppdrag kan du bli avstängd från ersättning enligt reglerna om egen uppsägning
  • Om du blivit frånkänd rätt till ersättning kan förtroendeuppdrag användas för att uppfylla arbetskravet för att få ersättning på nytt  

Förtroendeuppdrag kan inte ses som ett lämpligt arbete enligt reglerna i 43 och 43 a §§. Det innebär att man inte kan varnas eller stängas av från ersättning på grund av att man inte sökt ett förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet enligt lag. Detsamma gäller om man in sökt ett sådant förtroendeuppdrag eller orsakat att det inte kommer till stånd. 
 
Gällande regler 
Lag (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 13b §