Utlandsarbete

Skriv ut

För att din medlemstid i en a-kassa ska kunna vara obruten och att arbete, heltidsstudier, tid med sjukdom mm ska kunna beaktas i den svenska arbetslöshetsförsäkringen är det viktigt att du är försäkrad och medlem i rätt lands arbetslöshetsförsäkring/arbetslöshetskassa under din utlandsvistelse.

Arbete utomlands

Du som arbetar i ett annat EU/EES-land ska vara försäkrad i det land du arbetar i. På EUs officiella webbplats kan du läsa mer om EU och vilka länder som ingår. Idag ingår 28 länder. I EES ingår Island, Liechtenstein och Norge. Förutom i EU/EES-länderna kan du söka jobb i Schweiz.

I de flesta EU/EES länder blir man automatiskt försäkrad när man arbetar. Du måste själv ta reda på vad som gäller i det land du arbetar i. I Danmark måste du aktivt söka medlemskap i arbetslöshetskassan för att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. I Finland måste du söka medlemskap i arbetslöshetskassan för att omfattas av inkomstbortfallsförsäkringen. 

I vissa fall behöver du kontakta Försäkringskassan som bestämmer vilket lands försäkring du ska tillhöra. Det kan till exempel handla om:

  • du arbetar som anställd/egen företagare i två eller flera EU/EES-länder men är bosatt i Sverige. 
  • du deltidsarbetar i annat EU/EES-land.
  • du är utsänd av svensk arbetsgivare för arbete i annat land.
  • du arbetar som biståndsarbetare för vilka Sida eller annan svensk statlig myndighet står för lönekostnaderna.

Studier utomlands

Även utlandsstudier som avslutats och som bedrivits på heltid kan vara så kallad överhoppningsbar tid inom svensk arbetslöshetsförsäkring. Du ska då behålla ditt medlemskap i svensk a-kassa under studietiden. 

Medföljande

Om du flyttar med din maka/make/sambo utomlands till följd av hens arbete kan din vistelse utomlands bli överhoppningsbar tid inom svensk arbetslöshetsförsäkring under förutsättning att maka/make/sambo har en svensk arbetsgivare och att lönen utbetalas från Sverige. Behåll ditt medlemskap i STs a-kassa under din utlandsvistelse. Kontakta oss om du påbörjar ett arbete. 

Övrig utlandsvistelse

Om du åker utomlands för längre tid av någon annan anledning än som ovan beskrivits ska du kontakta a-kassan för att få specifik information om hur just du ska göra med ditt medlemskap i a-kassan för att inte gå miste om dina rättigheter.

Arbetskravet för inträde efter utlandsvistelse

För att ha rätt till inträde i svensk arbetslöshetskassa skall du arbeta eller senast ha arbetat i Sverige.

Undantag från arbetskrav (gäller inom EU/EES): 

  • om du har varit gränsarbetare, d v s om du varit bosatt i ett annat land än det land du arbetat i och återvänder till det land du bor i minst en gång per vecka.
  • eller om du har varit oäkta gränsarbetare, det vill säga återvänder mer sällan än en gång per vecka, men ändå anses vara bosatt i det andra landet.
  • om du återkommer till den svenska försäkringen inom fem år efter arbete och försäkrad tid i ett annat nordiskt land. 

Vid återkomst till Sverige ska inträdesansökan skickas till den a-kassa vars verksamhetsområde som närmast motsvarar den sysselsättning du hade i det andra landet.

Söka jobb i annat EU-land 

Om du är arbetslös i Sverige kan du få behålla ersättningen från a-kassan medan du reser till ett annat EU/EES-land eller Schweiz för att söka jobb. Men först måste du ansöka om intyget U2 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

När intyget är beviljat kan du påbörja din sökanderesa. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen i sökandelandet inom sju dagar från avresedatumet, lämna U2-intyget till dem och följ deras lokala villkor för arbetssökande.

Att tänka på

Sök alltid inträde i svensk arbetslöshetsförsäkring omedelbart när du återkommer till Sverige. 

  • Ta alltid kontakt med a-kassan innan du åker utomlands. 
  • Ta alltid kontakt med a-kassan när du återkommer till Sverige.
  • Om du är arbetslös när du återkommer till Sverige skall du omgående anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

Tips

Spara alla handlingar om din utländska anställning. Det kan underlätta handläggning av eventuell ersättningsansökan från svensk arbetslöshetskassa. 

Tveka inte att kontakta oss om du har planer på att arbeta eller har arbetat i annat EU/EES-land så vi kan hjälpa dig vidare. 

I Sveriges a-kassors broschyr nedan kan du läsa mer om vad som gäller för dig som söker jobb eller arbetslöshetsersättning inom EU.