Personuppgiftshantering och cookies

Skriv ut

Personuppgiftshantering
STs a-kassa behandlar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och när du ansöker om ersättning.

Som personuppgiftsansvarig ska STs a-kassa se till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt.

Här hittar du bland annat information om:

  • Vilka personuppgifter vi behandlar om dig som medlem eller som sökande av ersättning. 
  • Varför, dvs för vilket ändamål vi hanterar dina personuppgifter. 
  • Varifrån vi hämtar dina personuppgifter. 
  • Till vem vi i vissa fall lämnar ut dina personuppgifter.
  • Hur länge vi sparar dina personuppgifter
  • Dina rättigheter utifrån dataskyddsförordningen. 

För mer information om dataskyddsförordningen, läs gärna på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats:

Vad menas med cookies?
En cookie är en textfil som lagras i datorn hos den som besöker en webbplats.
Det finns två slags cookies:
- En typ av cookie sparas under en längre tid i användarens dator.
- En annan typ av cookie – så kallade session cookies – som lagras tillfälligt under tiden användaren besöker en webbplats. En session cookie lagras inte under någon längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsarprogrammet avslutas.

STs a-kassas webbplats använder bara session cookies
De session cookies som används på vår webbplats används bland annat för att underlätta navigering och databassökning, ge tillgång till olika funktioner och för att hantera behörigheter för olika användarkategorier på webbplatsen.

Jacascript, pop-up och cookies
För att Mina sidor ska fungera korrekt måste din webbläsare vara inställd så att den tillåter att Javascript körs. Javascript används på många ställen i Mina sidor och det är därför viktigt att du aktiverar stöd för Javascript för att allt ska fungera bra.

Alla webbläsare har Javascript aktiverat som standard när man installerar dem. Om du behöver aktivera Javascript på din webbläsare kan du söka fram instruktion om hur du gör. Sök i webbläsaren på ”Aktivera Javascript”

Om du vill ha mer information om vår personuppgiftshantering kan du läsa vår integritetspolicy (PDF-dokument).

Personuppgifter hos STs a-kassa
Dator på bord