Bra att veta för dig som är arbetslös

Det är en stor omställning att bli arbetslös och vi vill underlätta för dig så mycket vi kan. Här har vi samlat lite bra att veta om vad som gäller under tiden som du är arbetslös. Läs gärna mer om försäkringen här.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

skog

Är du arbetslös och vill söka ersättning?

Läs mer under fliken arbetslös om hur du gör om du vill ansöka om ersättning.

Uppehåll i ersättningsperioden 

Om du gör ett längre uppehåll i ersättningsperioden, på grund av till exempel arbete, studier, sjukdom eller föräldraledighet, räcker det att du meddelar det på din sista tidrapport. Du ska också meddela Arbetsförmedlingen om du inte längre är arbetssökande. Läs gärna mer om så kallad överhoppningsbar tid på vår webbplats.

Om du åter blir arbetssökande inom tolv månader kan du ha möjlighet att få fortsätta på din tidigare beviljade ersättningsperiod. Tänk på att du ska skriva in dig hos Arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen efter uppehållet. Du behöver med intyg styrka vad du gjort under uppehållet i ersättningsperioden. Om du fått ersättning från Försäkringskassan behöver du inte skicka in något intyg.

Skicka in tidrapporter inom nio månader 

En ansökan om ersättning kan göras hos a-kassan inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod ansökan avser. Om det sker senare går rätten till ersättning för perioden förlorad om det inte finns synnerliga skäl.

Om du börjar arbeta deltid

Om du börjar arbeta i mindre omfattning än heltid ska du så fort som möjligt skicka in en kopia av anställningsavtalet. Om du har en schemalagd anställning ska du också bifoga schemat. När du arbetar eller har en anställning på deltid kan du få arbetslöshetsersättning 60 veckor inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då du inte arbetar eller har någon anställning. Du kan läsa mer om deltidsarbete och ersättning från a-kassan här.

Om du har ett förtroendeuppdrag

Om du har ett förtroendeuppdrag som du inte har informerat oss om behöver du fylla i frågeformuläret Förtroendeuppdrag på Mina sidor. Du kan läsa mer och vad som gäller för de som har ett förtroendeuppdrag här

Det är viktigt att du informerar oss om din situation förändras

Om någon av de uppgifter du lämnat på "Ansökan om ersättning" eller blanketten ”Anmälan om arbetslöshet” ändras, ska du omgående lämna de nya uppgifterna under din profil på Mina sidor alternativt skicka in en ny anmälan till a-kassan. Det kan till exempel handla om att du ändrat dina arbetsmöjligheter, startat företag, börjat studera eller ta ut pension. Du behöver senast 14 dagar efter att du själv fick reda på förändringen meddela det till oss. Du undviker på så sätt att du får för mycket ersättning. Ersättning som betalas ut fel ska betalas tillbaka till oss. Om du får ersättning på felaktiga grunder kan även ditt medlemskap upphöra. Du kan läsa mer om återbetalningsskyldighet här.

Studier under arbetslösheten 

Du kan få studera på deltid under maximalt 20 veckor under en ersättningsperiod. Studierna får inte vara mer än 50 procent av heltid. Om du vill studera med arbetslöshetsersättning ska du via Mina sidor skicka in en ansökan om att få studera under arbetslösheten. Det finns en motsvarande blankett på webbplatsen. Tänk på att du bör lämna in en ansökan om att få studera på deltid innan du påbörjar dina eventuella studier, detta för att undvika att du får felaktig ersättning om du får avslag på din ansökan. Du kan läsa mer om studier här.

Om du börjar ta ut pension

Om du under arbetslösheten ansöker om förtida uttag av ålderspension, tjänstepension eller premiepension ska du omedelbart anmäla detta till a-kassan. En anmälan om ändrade uppgifter måste göras inom 14 dagar efter det att förändringen har skett. Detta gäller även om du ännu inte fått någon utbetalning. Din dagpenning reduceras med pensionsbeloppet. Du kan läsa mer om reglerna för pensionsavdrag här.

Elektroniskt informationsutbyte mellan a-kassorna, FK och CSN 

A-kassorna, Försäkringskassan och CSN utbyter information med varandra elektroniskt. Genom det elektroniska informationsutbytet kan a-kassorna få uppgifter om vilka ersättningar som betalats ut från Försäkringskassan och CSN. På samma sätt kan Försäkringskassan få uppgift om utbetalningar från a-kassorna. Informationsutbytet innebär ingen skillnad vad gäller din uppgiftsskyldighet till a-kassan. Du ska fylla i dina tidrapporter korrekt och fortfarande informera oss om du börjar studera, får pension i någon form, får beslut om förändrad pension eller annat som kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning.

Underrättelseskyldighet 

A-kassan är skyldig enligt lag att underrätta Migrationsverket, Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen, andra a-kassor och kommunerna om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med för högt belopp.

Ersättningsperiod 

En ersättningsperiod är 300 dagar. Den inleds med 2 dagars karens. Du kan läsa mer om ersättningsperioden här.

Utbetalning av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättningen betalas ut en gång i månaden. Utbetalningen sker torsdagen i den vecka där den 24:e infaller. Vi betalar ut ersättning via Swedbank. Ersättningen sätts in på det konto och den bank du anmält till Swedbanks kontoregister. Om du inte anmält ett konto får du en utbetalningsavi med posten. Du kan anmäla ditt konto på, www.swedbank.se/kontoregister 

Fullmakt

Om du vill att någon annan än du själv ska kontakta a-kassan måste den personen ha en fullmakt från dig. 

Fullmakt till Folksam

Om du har en kompletterande försäkring via Folksam så ska du skicka in en fullmakt till de så att de kan hämta uppgifter från oss elektroniskt. Du hittar fullmakten här.

Avgift till fackförbundet 

Du som är ansluten till ett fackförbund måste själv ta kontakt med fackförbundet och meddela ändrad inkomst för eventuell avgiftsreducering.

I broschyren nedan kan du läsa mer om hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar