Utbetalning av arbetslöshetsersättning

Skriv ut

Arbetslöshetsersättningen betalas ut en gång i månaden. Utbetalningen sker torsdagen i den vecka där den 24:e infaller genom Swedbanks utbetalningssystem. Har du ett konto i Swedbank kommer ersättning att sättas in på det kontot. Om du inte har konto på Swedbank, utan på en annan bank, bör du kontakta Swedbank innan utbetalningen och lämna uppgifter om till vilken bank och kontonummer du vill att din ersättning ska överföras till. I annat fall får du en utbetalningsavi hemskickad. På denna avi finns möjlighet att lämna uppgift om bank och kontonummer där kommande utbetalningar ska sättas in. 
 
Om du inte lämnar bankkontonummer vid den första kontantutbetalningen kommer en uttagsavgift per utbetalningsavi att tas ut av banken. Har du inget bankkonto bör du öppna ett för att inte behöva betala uttagsavgift. Kom ihåg att kontakta ett Swedbankkontor om du väljer att öppna ett konto i en annan bank. Du kan också gå in på www.swedbank.se/kontoregister och anmäla vart din ersättning ska överföras.