Medlemskap

Skriv ut

Du kan bli medlem i STs a-kassa om du arbetar inom a-kassans verksamhetsområde. Du kan ansöka om medlemskap oavsett om du är visstidsanställd, timanställd eller tillsvidareanställd. Ansök om medlemskap här.

Du kan vara medlem i enbart STs a-kassa. Du kan även ansöka om medlemskap i a-kassans bakomliggande organisationer. Det sker i separat ansökan till respektive förbund:

Fackförbundet ST

Försvarsförbundet

TULL-KUST
 

Ansökan om medlemskap

Din ansökan om medlemskap behöver komma in till a-kassan senast den månad som du vill ha inträde. Enklast ansöker du via vår hemsida.

Om du idag är medlem i en annan a-kassa hjälper vi dig gärna med att avsluta medlemskapet. Det förenklar för dig och du undviker uppehåll i ditt medlemskap. Du anger i så fall i din ansökan att STs a-kassa ska hjälpa dig att avsluta ditt nuvarande medlemskap.

Om du inte vill ge en fullmakt till oss behöver du själv begära utträde ur din nuvarande a-kassa innan du kan bli medlem hos oss. Ansök om medlemskap i STs a-kassa senast månaden efter det att du har utträtt ur den andra a-kassan.

Även om du får ersättning från en a-kassa kan du byta till oss. Vi får information från din tidigare a-kassa om din ersättningsperiod.  

Dricker kaffe

STs a-kassas verksamhetsområde

A-kassans verksamhetsområde är begränsat till personer anställda hos stat, kommun, region samt personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt anställda inom understödsföreningar.

Vidare omfattar verksamhetsområdet personer i företag eller inrättning samt deras underleverantörer vars verksamhet utgörs av samhällsservice och som helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter.

Rätten till medlemskap

Reglerna kring in- och utträde samt avgifter bestäms dels via lag Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor dels i STs arbetslöshetskassas stadgar. Det är Riksdagen som beslutar om lagen och a-kassans föreningsstämma som beslutar om stadgarna.