Medlemskap

Skriv ut

Du kan bli medlem i STs a-kassa om du arbetar inom a-kassans verksamhetsområde. Du kan ansöka om medlemskap oavsett om du är visstidsanställd, timanställd eller tillsvidareanställd. Ansök om medlemskap här.

Du kan vara medlem i enbart STs a-kassa. Du kan även ansöka om medlemskap i a-kassans bakomliggande organisationer. Det sker i separat ansökan till respektive förbund:

Fackförbundet ST

Försvarsförbundet

TULL-KUST
 

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap ska komma in till a-kassan senast den månad som du vill ha inträde. Enklast ansöker du via vår hemsida.

Har du medlemskap i en annan a-kassa kan du få hjälp av STs a-kassa att begära utträde ur den. Det förenklar för dig och du slipper glapp i ditt medlemskap. Du anger i så fall i din ansökan att STs a-kassa ska hjälpa dig att avsluta ditt nuvarande medlemskap.

Om du inte vill ge en fullmakt till oss måste du begära utträde ur din nuvarande a-kassa innan du kan bli medlem hos oss. Ansök om medlemskap i STs a-kassa senast månaden efter det att du har utträtt ur den andra a-kassan.

Tjej dricker kaffe

STs a-kassas verksamhetsområde

A-kassans verksamhetsområde är begränsat till personer anställda hos stat, kommun, landsting samt personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt anställda inom understödsföreningar.

Vidare omfattar verksamhetsområdet personer i företag eller inrättning samt deras underleverantörer vars verksamhet utgörs av samhällsservice och som helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter.

Rätten till medlemskap

Reglerna kring in- och utträde samt avgifter bestäms dels via lag Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor dels i STs arbetslöshetskassas stadgar. Det är Riksdagen som beslutar om lagen och a-kassans föreningsstämma som beslutar om stadgarna.