Pension

Skriv ut

Om du får någon form av pension utbetald ska du meddela STs a-kassa det. 

Din pension kommer oftast från flera olika håll, dels från Pensionsmyndigheten som allmän pension, dels från din arbetsgivare i form av tjänstepension. Du kan även ha ett frivilligt privat pensionssparande.

Den allmänna pensionen och tjänstepensionen samordnas med arbetslöshetsersättning. För att a-kassan ska kunna avgöra om avdrag för pensionen ska göras och hur stort avdraget ska vara behöver du skicka in kopior på alla dina pensionsbeslut. Om pensionen ändras ska du skicka in en kopia på det nya beslutet. Varje år sker en uppräkning av pensionen som a-kassan behöver få information om.

Vissa typer av pension påverkar inte ersättningen från a-kassan, till exempel änkepension, hustrutillägg, bostadstillägg, omställningspension, efterlevandepension och privat pension. Dessa pensioner påverkar inte eftersom de inte har anknytning till förvärvsarbete. 

Om pensionen ska samordnas med arbetslöshetsersättning räknar a-kassan ut din dagpenning och det pensionsavdrag som ska gälla. Det pensionsavdrag som görs från din dagpenning räknas på samma sätt oberoende av vilken typ av pension du får. Nedan följer beskrivningar av de olika pensionerna och hur de påverkar din ersättning.

Den allmänna pensionen

De som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, som grundas på alla inkomster man betalat skatt för. Det gäller även inkomster som till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också delar som inte är inkomstgrundade, som garantipension. Den allmänna pensionen består av olika delar: Inkomstpension, Premiepension och Garantipension (för vissa). Den allmänna pensionen betalas alltid ut av Pensionsmyndigheten. Du kan läsa mer om de olika pensionerna på Pensionsmyndighetens hemsida. 

Om du gör förtida uttag av den allmänna pensionen ska det göras pensionsavdrag när du ansöker om arbetslöshetsersättning. Om pensionen anges i belopp per månad ska dagpenningen minskas med 1/22 av pensionsbeloppet. Anges pensionen i belopp per år delar vi först det beloppet med 12 för att få fram pensionen per månad. Sedan minskas dagpenningen med 1/22 av pensionsbeloppet. Ersättning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut. 

Här följer ett exempel: A-kassan räknar ut att din genomsnittliga inkomst per dag är 1000 kronor, du tar ut allmän pension med 200 kronor per månad. Du får en dagpenning som motsvarar 80 procent av din genomsnittliga inkomst, men max 910 kronor per dag. Din dagpenning blir 800 kronor de första 100 ersättningsdagarna. Pensionen anges i belopp per månad och dagpenningen ska minskas med 1/22 av pensionsbeloppet vilket blir 200/22=9,09 kr per dag. Din dagpenning efter pensionsavdrag blir 791,00 kronor.

Tjänstepension

Många får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen får du från tjänstepensionsbolaget som din arbetsgivare har avtal med. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha fler än en tjänstepension. Du som är egen företagare måste själv se till att kompensera för att du inte får någon tjänstepension. Du får heller ingen tjänstepension om du studerar eller är arbetslös. 

Avdraget sker på samma sätt som den allmänna pensionen.

Privat pension

Du kan också på egen hand spara till din pension i bank eller via försäkringsbolag. Det är ett frivilligt och privat sparande. Ditt privata pensionssparande påverkar inte arbetslöshetsersättningen. 

Pension vid 66 år 

I månadsskiftet den månad som du ska fylla 66 år upphör ditt medlemskap i a-kassan och därmed även din rätt till arbetslöshetsersättning.

Gällande regler

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (32 §)

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (5 §)