Om du inte är nöjd med beslutet

Skriv ut

Om du tycker att beslutet vi tagit är fel utifrån gällande regler kan du begära omprövning av beslutet. Det är då en omprövningshandläggare som kommer att titta på ditt ärende igen. I varje beslut som du får finns en omprövningshänvisning med information hur du gör för att begära omprövning. Tänk på att du har två månader på dig från att du tog del av beslutet att begära omprövning. Kommer den in senare får vi inte behandla den.

Om du också tycker att omprövningsbeslutet är fel kan du överklaga beslutet till domstol. Du får information i omprövningsbeslutet hur du går tillväga om du vill överklaga beslutet. Du har även här två månader på dig från att du tog del av beslutet att överklaga beslutet.