Tidrapporter

Skriv ut

Att skicka in tidrapport är din ansökan om arbetslöshetsersättning. På dina tidrapporter fyller du i hur dina veckor ser ut så att vi får information om hur mycket ersättning du har rätt till. Det är viktigt att du rapporterar rätt utifrån din situation. Du ska rapportera om du varit arbetslös, sjuk, varit hemma för vård av barn, varit föräldraledig, arbetat eller om du är förhindrad att ta arbete. Varje dag ska rapporteras även lördagar och söndagar. Du får hjälp via Mina sidor att fylla i dina tidrapporter. Om du inte använder dig av Mina sidor behöver du kontakta oss så vi kan skicka papperskort till dig.

Det är viktigt att du fyller i tidrapporterna korrekt. Kontakta a-kassan om du är osäker på hur du ska göra. Felaktigt ifyllda uppgifter kan leda till att du kan bli återbetalningsskyldig för utbetald ersättning. I vissa fall kan du även bli utesluten ur a-kassan eller frånkänd ersättning samt polisanmäld. Läs därför igenom informationen på Mina sidor och den information a-kassan skickar till dig noggrant.  

Om du arbetar 

Du ska fylla i de timmar du arbetar under kolumnen för arbete. All tid med jour eller beredskap ska också fyllas i som arbete på tidrapporten. Dina redovisade tidrapporter ska stämma överens med de uppgifter som du lämnar till din arbetsgivare.
 
Om du har en anställning med fastställd procent av heltid alternativt går på schema ska du fylla i sysselsättningsgrad på dina tidrapporter. Det gäller oavsett om du är månads- eller timavlönad. Mertid fylls i under kolumnen för arbete. Du kan läsa mer om deltidsarbete och ersättning från a-kassan här. Om du har ett förtroendeuppdrag kan du läsa mer om vad som gäller här.

Uppehåll i ersättningsperioden 

Om du gör ett längre uppehåll i ersättningsperioden, på grund av till exempel arbete, studier, sjukdom eller föräldraledighet, räcker det att du meddelar det på din sista tidrapport. Du ska också meddela Arbetsförmedlingen om du inte längre är arbetssökande.

Om du åter blir arbetssökande inom tolv månader kan du ha möjlighet att få fortsätta på din tidigare beviljade ersättningsperiod. Tänk på att du ska skriva in dig Arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen efter uppehållet. Du behöver med intyg styrka vad du gjort under uppehållet i ersättningsperioden. Om du fått ersättning från Försäkringskassan behöver du inte skicka in något intyg.

Skicka in tidrapporter inom nio månader  

En ansökan om ersättning kan göras hos a-kassan inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod ansökan avser. Om det sker senare går rätten till ersättning för perioden förlorad om det inte finns synnerliga skäl.

Om du arbetar som lärare, SFI-lärare eller cirkelledare

Du som är timanställd lärare, cirkelledare eller SFI-lärare ska tidrapportera på olika sätt beroende på om du har får betalt per lektion eller per timme.

 

Hur ska jag rapportera min tid
undervisning

Tidrapportering för lärare vid universitet & högskola

Du som arbetar som timanställd lärare vid universitet eller högskola ska räkna om dina arbetade lektioner när du rapporterar din tid. Hur lektionerna räknas om till timmar beror på vad de kallas i anställningsavtalet, inte på den formella behörigheten. Omräkningen krävs för att se vad den arbetade tiden motsvarar i en 40-timmarsvecka.

Hur ska jag rapportera min tid
man läser

Tidrapportering för konstnärligt arbete

Tid med konstnärligt arbete som betalats med gage ska omräknas.

Hur ska jag rapportera min tid
gittarist