Uppdragstagare

Skriv ut

En uppdragstagare tar uppdrag för en eller flera uppdragsgivares räkning. Något anställningsförhållande föreligger inte och uppdragstagaren intar en mer eller mindre självständig ställning gentemot uppdragsgivaren.

I arbetslöshetsförsäkringen skiljer man på självständiga och osjälvständiga uppdragstagare. Om du bedöms som självständig ses du som företagare i försäkringens mening och har därmed inte rätt till arbetslöshetsersättning så länge som du är uppdragstagare. För dig som har en osjälvständig ställning som uppdragstagare gentemot uppdragsgivaren ska arbetslöshetsförsäkringens regler om arbetstagare tillämpas. Nedan följer en beskrivning av kriterier som vi tar hänsyn till i bedömningen av om du ska ses som självständig eller osjälvständig uppdragstagare. En bedömning görs i varje enskilt ärende och vi tittar på samtliga omständigheter i ärendet. Det kan finnas fler omständigheter att ta hänsyn till än de nedan uppräknade. För att en uppdragstagare ska ses som osjälvständig och därmed behandlas som en anställd är att han/hon är beredd att även ta arbeten av annat slag än de som utförs som uppdrag.

När du får ett uppdrag är du viktigt att du meddelar oss det. Vi gör därefter en bedömning om du bedöms som en självständig eller osjälvständig uppdragstagare och vilken ersättning du har rätt till. Du behöver även meddela oss om dina uppdrag förändras.