Obetald medlemsavgift

Slutar du att betala din avgift utan att begära skriftligt utträde, fortsätter du vara medlem i ytterligare tre månader.

Därefter får du utträde på grund av bristande betalning. Under de tre månaderna behåller du möjligheten att få inkomstrelaterad ersättning om du skulle bli arbetslös. Du är skyldig att betala medlemsavgiften för de månader som du har varit medlem, även om du har fått utträde på grund av bristande betalning.

Om du inte längre önskar vara medlem - läs mer här.

Sädesfält