Försäkringsregler

Skriv ut

Grundvillkor för rätt till arbetslöshetsersättning

För att kunna få ersättning behöver du uppfylla grundvillkoren. 

Arbetsvillkor, Kvalificeringstid och Överhoppningsbar tid

För att få rätt till arbetslöshetsersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor under kvalificeringstiden.

Ersättningsperiod

En ersättningsperiod är 300 dagar. Om du har barn under 18 år får du 150 dagar till.

Karens

Varje ny ersättningsperiod påbörjas med 2 dagars karens.

Rosa blommor