Studier

Skriv ut

Studier under arbetslösheten

Huvudregeln är att du inte kan studera samtidigt som du får arbetslöshetsersättning men det finns undantag.

Om du studerat innan arbetslösheten

Dina studier behöver vara avslutade innan du kan få ersättning.

Har du haft en doktorandtjänst 

I arbetslöshetsförsäkringen görs ingen skillnad mellan forskarstuderande och andra studerande. Här finns även information om du finansierat dina forskarstudier med stipendium.

Bibliotek