När du är arbetssökande är det viktigt att du söker arbete aktivt

Skriv ut

När du får ersättning från a-kassa är det viktigt att du är aktiv och söker jobb. Tänk på att du behöver vara beredd på att bredda ditt sökande, både när det gäller yrken och var i landet jobbet finns. Du kan läsa mer om vad ett lämpligt arbete är.

Du behöver delta i de aktiviteter du och Arbetsförmedlingen kommer överens om och du behöver komma på möten som Arbetsförmedlingen bokar. Du behöver också rapportera dina aktiviteter varje månad. Du håller koll på din planering på Arbetsförmedlingens Mina sidor. Du har där en överblick över dina aktiviteter – både vilka du har genomfört och vilka som är nästa steg för dig.

Om du missköter ditt arbetssökande, förlänger eller orsakar din arbetslöshet kan du varnas eller stängas av från rätt till ersättning. För var och en av dessa handlingar finns olika ”åtgärdstrappor”. Åtgärderna ska ge dig möjlighet att ändra ditt beteende till ett agerande som stämmer överens med villkoren i försäkringen.

Du missköter ditt arbetssökande om du utan godtagbart skäl:

  • inte medverkar till att upprätta en individuell planering,
  • inte lämnar en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid, 
  • inte besöker eller tar kontakt med Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör vid, överenskommelse eller på annat sätt beslutad tidpunkt,
  • inte söker anvisat lämpligt arbete, 
  • inte aktivt söker lämpliga arbeten

Vi avgör från fall till fall vad som i det enskilda ärendet kan utgöra ett godtagbart skäl. Som exempel på vad som kan vara godtagbara skäl kan nämnas avbrott i allmänna kommunikationer, tekniska störningar i telefon och datatrafik, sjukdom och trängande familjeangelägenheter.

Det finns en åtgärdstrappa när man missköter sitt arbetssökande

  • Första gången misskötsel av arbetssökandet inträffat tilldelas du en varning.
  • Upprepas misskötseln stängs du av från rätt till ersättning en dag.
  • Vid ytterligare misskötsel, tillfälle tre, blir avstängningen fem dagar.
  • För tillfälle fyra, tio dagar.
  • Vid det femte tillfället upphör din ersättningsrätt tills du på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. 

Aktivitetsrapportera, förlänga sin arbetslöshet eller orsaka sin arbetslöshet