Ersättningsperiod

Skriv ut

Om du är arbetslös och uppfyller villkoren för att beviljas arbetslöshetsersättning får du en ersättningsperiod. En ersättningsperiod är 300 dagar. Den inleds med 2 dagars karens. 

Om du är helt arbetslös under en vecka får du i normala fall fem ersättningsdagar. Om du är arbetslös del av vecka beräknas antalet dagar du får ersättning för enligt en omräkningstabell med utgångspunkt från din genomsnittliga arbetstid. Du kan under beräkna ersättningsdagar se hur många dagar du kan få ersättning för. 

När det återstår ca 70 dagar av ersättningsperioden prövar vi om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor för att kunna få ytterligare en period. Om du har arbetat så pass mycket att du har ett nytt arbetsvillkor får du en ny ersättningsperiod. Du ska ha arbetat under din pågående ersättningsperiod. Den nya ersättningsperioden börjar direkt efter att de första 300 (eller 450) ersättningsdagarna betalats ut. Innan ersättning i den nya ersättningsperioden kan betalas ut behöver 2 karensdagar göras.

Förlängning av perioden 

Om du har barn under 18 år beslutar vi om att förlänga ersättningsperioden med 150 dagar. Perioden omfattar i så fall 450 ersättningsdagar. En förlängning kan blir aktuell om du vid dag 300 i ersättningsperioden har barn under 18 år. Om du får en förlängning finns det möjlighet att delta i det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobb- och utvecklingsgarantin efter samråd med Arbetsförmedlingen. Du behöver inte skicka in något för att få dina 150 dagar. Vi kommer att göra en kontroll direkt via Försäkringskassan.