Timlönebeloppet för konstnärligt arbete höjs

Skriv ut

Från och med den 1 juni 2022 är schablonbeloppet för tillfälligt konstnärligt arbete 189 kronor.

Det är inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som fastställer det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete.

Fram till och med den 31 maj 2022 är beloppet 185 kronor.

Du kan läsa mer under Tidrapportering konstnärligt arbete.