Timlönebeloppet för konstnärligt arbete höjs

Skriv ut

Från och med den 1 februari 2021 är schablonbeloppet för tillfälligt konstnärligt arbete 185 kronor.

Fram till dess, det vill säga till och med den 31 januari 2021 är beloppet 180 kronor.

Läs gärna mer om hur du fyller i dina tidrapporter.