Nytt belopp för konstnärligt arbete

Skriv ut

Från och med den 1 oktober 2023 är schablonbeloppet för konstnärligt arbete höjt till 197 kronor.

Det är inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som fastställer det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete.

Fram till och med den 30 september 2023 är beloppet 189 kronor.

Du kan läsa mer under Tidrapportering konstnärligt arbete.