Ansökan utan e-legitimation

Skriv ut

Här nedan finner du ansökan om medlemskap. Du kan fylla i den på din dator, skriva ut den och skriva under och skicka till oss.

Vår adress:
STs arbetslöshetskassa
Box 5100
102 42 Stockholm

Har du ingen skrivare kontaktar du oss på telefon 08-517 590 00. Vi skickar en ansökan till dig som du fyller i, skriver under och skickar tillbaka till oss.

Så här fyller du in ansökan när du inte använder e-leg

1. Personuppgifter
Fyll i personnummer, namn, var du bor, telefonnummer samt din e-postadress.

2. Uppgifter om din anställning
Vi behöver veta var du arbetar för att kunna säkerställa att du arbetar inom a-kassans verksamhetsområde. Fyll i den eller de alternativ som gäller dig.

-  Arbetar just nu hos: Här fyller du i om du arbetar idag. Skriv in arbetsgivarens namn och från och med när du började på arbetsplatsen. Om du inte arbetar idag ska du skriva vad du gör istället till exempel om du är arbetslös, studerar eller annat.

- Arbetade tidigare hos: Här fyller du i om du inte arbetar idag. Skriv in namnet på arbetsgivarens namn där du senast arbetade och när du senast arbetade där.

- Arbetsgivarens organisationsnummer: Här fyller du i organisationsnumret för den arbetsgivare du arbetar hos eller du senast arbetade hos.

3. Arbete utomlands
Om du har arbetat utomlands precis innan du söker inträde ska du fylla i uppgifterna om vilket land och under vilken period.

4. Tidigare a-kassa
Vill du ha hjälp med att byta a-kassa kryssar du i rutan för ja. Du ska då inte själv begära utträde från din tidigare a-kassa. Vi begär utträde åt dig och ser till att medlemskapet blir sammanhängande.

5. Jag ansöker om medlemskap i STs arbetslöshetskassa från och med
Du fyller i från vilken månad du vill bli medlem i STs a-kassa. Du kan tidigast få inträde samma månad som ansökan kommer in till a-kassan. Om du ger a-kassan fullmakt att begära utträde, blir inträdet månaden efter det att din tidigare a-kassa avslutat ditt medlemskap.

Behöver du hjälp kan du kontakta oss här

Samhälle