Personuppgiftshantering

När du är medlem hos STs a-kassa krävs det att vi behandlar dina personuppgifter både för att administrera ditt medlemskap och när du ansöker om ersättning. 

STs a-kassa är personuppgiftsansvarig och ska därmed säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. 

Om du vill ha mer information om vår personuppgiftshantering kan du läsa vår integritetspolicy. 

Personuppgifter hos STs a-kassa
Dator på bord

Där hittar du bland annat information om:

  • Vilka personuppgifter vi behandlar om dig som medlem eller som sökande av ersättning. 
  • Varför, dvs för vilket ändamål vi hanterar dina personuppgifter. 
  • Varifrån vi hämtar dina personuppgifter. 
  • Till vem vi i vissa fall lämnar ut dina personuppgifter.
  • Hur länge vi sparar dina personuppgifter
  • Dina rättigheter utifrån dataskyddsförordningen. 

För mer information om dataskyddsförordningen, läs gärna på Datainspektionens hemsida