Bli medlem

Ansökan med e-legitimation

Ansökan utan e-legitimation

Så här gör du!
Om du har e-legitimation det vill säga ett Mobilt BankID eller ett BankID,
kan du fylla i och skicka in ansökan direkt här på hemsidan. 
Klicka på knappen ”Ansökan med e-legitimation”. 

Om du inte har e-legitimation klickar du på knappen ”Ansökan utan e-legitimation”  så kommer vi skicka en ansökan till dig som du fyller i, skriver under och skickar tillbaka till oss. 
 

Klicka här för information om hur du fyller i ansökan

Enligt gällande lagstiftning måste en ansökan vara undertecknad, det är därför vi behöver skicka ut en ansökan till dig.
 
Det går också bra att använda blanketten Ansökan om medlemskap
Du kan fylla i den på din dator och skriva ut den och skriva under och skicka till oss. 
Du kan också skriva ut den, fylla i , skriva under och skicka in den till oss.
 
Adressen är:
STs arbetslöshetskassa
Box 5100
102 42 Stockholm
 
Fullmakt
Om du vill ha hjälp med att avsluta ditt medlemskap i din nuvarande svenska a-kassa kan du kryssa i på ansökan att du vill ha hjälp med detta. STs a-kassa tar då kontakt med din nuvarande a-kassa och avslutar ditt medlemskap. På så sätt förenklas inträdet i STs a-kassa och du slipper oroa dig för ett eventuellt glapp i medlemskapet. 
 
Inträdesvillkor
Du kan bli medlem i STs a-kassa:
- om du arbetar inom a-kassans verksamhetsområde eller
- om du inte arbetar nu men ditt senaste arbete var inom a-kassans verksamhetsområde.

Inträdesgrundande arbeten är reguljärt arbete, anställning med lönebidrag eller anställningsstöd, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare och arbete inom Samhall. Du kan ansöka om medlemskap oavsett om du är visstidsanställd, timanställd eller tillsvidareanställd.

Om du inte arbetar i den månad som du ansöker om medlemskap, måste det senaste arbetet du haft ha varit inom a-kassans verksamhetsområde.
Medlemskap kan tidigast beviljas från den månad din ansökan om medlemskap inkommer till a-kassan. Medlemskap kan alltså inte beviljas retroaktivt.

 
 
1. Personuppgifter
Fyll i personnummer, namn, var du bor samt ditt telefonnummer.
 
2. Uppgifter om din anställning
Vi behöver veta var du arbetar för att kunna säkerställa att du arbetar inom a-kassans verksamhetsområde. Fyll i den eller de alternativ som gäller dig.
 
-  Arbetar just nu hos: Här fyller du i om du arbetar idag. Skriv in myndighetens/företagets namn och från och med när du började på arbetsplatsen. Om du inte arbetar idag ska du skriva vad du gör istället till exempell om du är arbetslös, studerar eller annat.
 
- Arbetade tidigare hos: Här fyller du i om du inte arbetar idag. Skriv in namnet på myndigheten/företaget där du senast arbetade och när du senast arbetade där.
 
- Kommer att börja arbeta hos: Om du snart ska börja en ny anställning ska du skriva in myndighetens/företagets namn och från och med när du ska börja arbeta där.
 
- Arbetsgivarens organisationsnummer: Här fyller du i organisationsnumret på myndigheten/företaget du arbetar i, senast arbetade i eller om du ska börja ett nytt arbete även nya myndighetens/företagets organisationsnummer.
 
3. Arbete utomlands
Om du har arbetat utomlands precis innan du söker inträde ska du fylla uppgifterna om vilket land och under vilken period.
 
4. Tidigare arbetslöshetskassa
Vill du ha hjälp med att byta a-kassa kryssar du i rutan för ja. Du ska då inte själv begära utträde från din tidigare a-kassa. Vi begär utträde åt dig och ser till att medlemskapet blir sammanhängande.
 
5. Jag ansöker om medlemskap i STs arbetslöshetskassa från och med
Du fyller i från vilken månad du vill bli medlem i STs a-kassa. Du kan tidigast få inträde samma månad som ansökan kommer in till a-kassan. Om du ger a-kassan fullmakt att begära utträde, blir inträdet månaden efter det att din tidigare a- kassa avslutat ditt medlemskap.
 

Bli medlem-formulär

Jag ansöker om medlemskap i STs arbetslöshetskassa.

Kontaktuppgifterna markerade med * är obligatoriska

(10 siffror)

Jag vill bli medlem från och med:

A-kassan kommer att skicka en ansökan till dig som du får komplettera och underteckna.Välkommen som medlem!