Grundvillkor för rätt till arbetslöshetsersättning

Skriv ut

För att kunna få ersättning behöver du uppfylla grundvillkoren. Det innebär att du ska vara arbetsför och oförhindrad att ta arbete för en arbetsgivares räkning minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att du ska ha för avsikt att arbeta och att det inte får finnas hinder för att arbeta.