Medlemsvillkoret

Skriv ut

Medlemsvillkoret innebär att du ska ha varit medlem i en a-kassa eller flera a-kassor under en sammanhängande tid av 12 månader.

Du behöver uppfylla följande villkor för att kunna få inkomstbaserad ersättning: 

  • du ska varit medlem i en a-kassan i minst tolv månader, och
  • du ska uppfyllt ett arbetsvillkor under din medlemstid i a-kassan

Den inkomstbaserade ersättningen är högst 1200 kronor per dag.

Om du inte uppfyller ett medlemsvillkor får du arbetslöshetsersättning enligt den så kallade grundförsäkringen. Du omfattas av grundförsäkringen om du fyllt 20 år. Ersättningen från grundförsäkringen är högst 510 kronor per dag.

Du ska också uppfylla övriga villkor för att kunna få ersättning.

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen påminner om vikten av ett medlemskap i en a-kassa 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat en dom som innebär att a-kassorna inte längre kan pröva en sökandes rätt att gå från grundersättning till inkomstbaserad ersättning under pågående arbetslöshetsperiod. 
 
Tidigare har a-kassorna prövat om en sökande som har grundersättning uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning när sökande varit medlem i en a-kassa i 12 månader. Detta är numera enbart möjligt om det har varit ett avbrott i arbetslösheten efter det att medlemsvillkoret har uppfyllts enligt domen från Högsta förvaltningsdomstolen. Därför är det viktigt att bli medlem i en a-kassa i tid så att du har en inkomstförsäkring om du blir arbetslös.