Ersättningen

Hur mycket kan du få i ersättning och vad baseras den på?

Ersättningens storlek
spargris

Om du har varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader kan du få ersättning som baseras på din tidigare inkomst. 

Inkomstbaserad ersättning
dator penna

Ersättningen från grundförsäkringen är högst 365 kronor per dag.

Grundförsäkringen
klocka blomma lampa

Medlemsvillkoret innebär att du ska ha varit medlem i en a-kassa eller flera a-kassor under en sammanhängande tid av 12 månader.

Medlemsvillkoret
cappucino och block