Inkomstbaserad ersättning

Skriv ut

Du behöver uppfylla följande villkor för att kunna få inkomstbaserad ersättning: 

  • du ska varit medlem i en a-kassan i minst tolv månader, och
  • du ska uppfyllt ett arbetsvillkor under din medlemstid i a-kassan

Du ska också uppfylla övriga villkor för att kunna få ersättning.

Ersättningen per dag är under de första 200 ersättningsdagarna 80 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag. Mellan dag 201 – 300 är ersättningen per dag 70 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag. Högsta ersättningen är 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna och därefter 760 kronor per dag.