Inkomstbaserad ersättning

Skriv ut

Du behöver uppfylla följande villkor för att kunna få inkomstbaserad ersättning: 

  • du ska varit medlem i en a-kassan i minst tolv månader, och
  • du ska uppfyllt ett arbetsvillkor under din medlemstid i a-kassan

Du kan få upp till 1 200 kronor per dag. Det gäller under de första 100 dagarna av din ersättningsperiod. Därefter kan du högst få 1000 kronor per dag. Ersättningen per dag är under de första 200 ersättningsdagarna 80 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag. Mellan dag 201 – 300 är ersättningen 70 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag.