Grundförsäkringen

Skriv ut

Du kan få ersättning från grundförsäkringen om du: 

  • inte har ett sammanhängande medlemskap i STs a-kassa (eller någon annan a-kassa) i minst 12 månader
  • har varit medlem minst 12 månader men inte uppfyllt ett arbetsvillkor inom medlemstiden

Du behöver uppfylla ett arbetsvillkor för att kunna få ersättning.

Om du får ersättning från grundförsäkringen baseras den på hur mycket du har arbetat under kvalifikationstiden. Arbetade du i genomsnitt 40 timmar per vecka (heltid) under kvalifikationstiden blir din ersättning per dag 510 kronor. Det är den högsta dagpenningen enligt grundförsäkringen. Arbetade du mindre än så minskas din ersättning i relation till hur mycket du i genomsnitt har arbetat. Om du till exempel arbetat i genomsnitt 30 timmar per vecka blir beräkningen av din ersättning (510 kronor*30 timmar) / 40 = 383 kronor.

Du kan få ersättning tidigast den dag du fyller 20 år.