Ersättningens storlek

Skriv ut

För att ha rätt till ersättning baserad på din tidigare inkomst ska du dels varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande tid av 12 månader och dels uppfyllt arbetsvillkoret under tiden som du varit medlem. Uppfyller du dessa villkor får du arbetslöshetsersättning som baseras på den tidigare lönen.

Om du får ersättning baserad på din inkomst kan du som högst få 1200 kronor per dag. Dagpenningen betalas ut med 80 procent av den genomsnittliga inkomsten du hade innan arbetslösheten under de 100 första ersättningsdagarna, men högst kan du få 1200 kronor per dag. 

Under dag 101 till 200 är ersättningen 80 procent men högst 1000 kronor per dag. Under dag 201 till 300 är ersättningen 70 procent men högst 1000 kronor per dag. Ersättning efter dag 300 betalas ut till dig som har barn under 18 år. Under dag 301 till 450 är ersättningen 70 procent men högst 760 kronor per dag. Dagpenning betalas ut högst fem dagar per vecka. Arbetslöshetsersättning är skattepliktig och räknas som pensionsgrundande inkomst. Gränserna för dagpenningen sätts av regeringen och kan inte påverkas av arbetslöshetskassorna.

Som ersättningsgrundande arbetstid gäller den genomsnittliga arbetstiden under en kvalificeringstid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde.

Som ersättningsgrundande inkomst gäller den inkomst som du haft av arbete under de kalendermånader som den genomsnittliga arbetstiden baseras på.

Den arbetslöshetsersättning som betalas ut beror bland annat på hur mycket du har arbetat och din inkomst under din kvalificeringstid samt hur många timmar du kan/vill arbeta per vecka samt hur många timmar per vecka du är arbetslös.

Om du inte varit medlem i en a-kassa ett år och uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som du varit medlem får du arbetslöshetsersättning enligt grundförsäkringen. Detta under förutsättning att du uppfyller övriga villkor för ersättning. Ersättning enligt grundförsäkringen betalas inte ut till personer under 20 år. Grundersättningen är 510 kronor per dag om du arbetat heltid året innan du blev arbetslös. 

Räkneexempel

Om du haft en heltidstjänst med månadslön utan frånvaro räknas dagpenningen ut enligt följande: (månadslön * 80 procent)/22 dagar = dagpenning. Om den ersättningsgrundande inkomsten fastställs till exempelvis 33000 kronor räknas dagpenningen ut enligt följande (33000*0,8)/22 = 1200 kronor. Ersättning kommer därmed att betalas ut med det högsta dagbeloppet, 1200 kronor per dag.

Under vissa förutsättningar kan även tid med sjuklön och ersättningar från Försäkringskassan räknas med i underlaget för din dagpenning.