Nyheter i arbetslöshetsförsäkringen med anledning av ändringar i LAS

Skriv ut

I och med att lagen om anställningsskydd (LAS) ändras från och med den 1 oktober 2022 så införs även ett par ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Kontakta ditt fackförbund om du har frågor om hur ändringarna i LAS påverkar dig. 

Ändringarna påverkar även två situationer där rätten till arbetslöshetsersättning tidigare varit begränsad.
•    Om en arbetsgivare tar initiativ till att avsluta anställningen och det därefter görs en överenskommelse om att avsluta anställningen tidigare kan det i vissa fall inte bli en avstängning i 45 ersättningsdagar.
•    Om man blivit uppsagd från sitt arbete och inte godtar det kan man ogiltigförklara uppsägningen. Det blir då en tvist som förhandlas med fackförbundet eller som pågår i domstol. Tidigare har anställningen fortsatt fram tills att tvisten avgjorts, men nu anses personen vara arbetslös när arbetsgivaren avslutat anställningen. Det innebär att man kan ansöka om ersättning från a-kassan under tiden frågan om uppsägningen prövas.